Welcome to Traumeverden.net

Dette er et diskusjonsforum for deg som strever med angst og angstrelaterte tilstander (PTSD og/eller ulike former for dissosiasjon) hovedsakelig etter traumer. Traumet kan skyldes en enkelt hendelse eller flere hendelser som barnog/eller voksen. Ingen traumer er for små. Det viktigste er hvordan du har det i dag etter hendelsen. Dette forumet er til for å gi og få støtte, dele erfaringer på godt og vondt, se at du ikke er alene m.m. Det kan også være godt å ha et sted hvor du kan dele din historie og dine tanker med andre. Vi oppfordrer medlemmer til å ha en "moralsk taushetsplikt" om hva andre medlemmer deler av seg og sitt.

Diskusjonsforumet er lukket og du må være innlogget for å få tilgang til kategoriene (se under). Vi håper du bidrar til en konstruktiv debatt og forholder deg til forumets regler.

På dette forumet finner du følgende hovedkategorier:

 

  1. Forum - Traumeverden.net: "Beskjeder fra admin (åpent forum)", "Tilbakemeldinger og Feilmeldinger"
  2. Om meg selv: "Presentasjon (obligatorisk)" og "Bli kjent med hverandre"
  3. Psyk. diskusjon: "Hva som helst", "Angst", "Dissosiasjon", "PTSD", "DID", "Hjelp - jeg er i ferd med å bli gal!", "Selvdestruktiv atferd", "Tanker og følelser" og "Litteratur og lenker"
  4. Generell diskusjon: "Ordet er fritt", "Mat, vekt og ernæring", "Fysisk helse/sykdom, livsstil og trening", Litteratur og poesi", "Vitser og moro!" og "Ønsker kontakt"
  5. Mitt private hjørne: "Dagbok" og "Dikt"

 

Vi har også et omfattende Informasjonsforum med mange artikler om angst, traumer, dissosiasjon, selvhjelp og terapi.
Vi tilbyr også Spørsmål og svar for gjester der du kan stille spørsmål uten å være medlem av forumet.

 

Velkommen skal du være akkurat slik du er!

 

 

Sign in to follow this  
Followers 0
Elli

Oppvekst til barnets beste

Oppvekst til barnets beste[

Det spiller ingen rolle om omsorgspersoner er biologiske foreldre, adoptivforeldre eller fosterforeldre, så lenge barnet har det bra.

 

Hentet fra: http://forskning.no/hjernen-barn-og-ungdom/2012/02/oppvekst-til-barnets-beste

 

Magne Raundalen, barnepsykolog og leder av utvalget, overleverer utredningen til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. (Foto: Kari Oliv Vedvik)

 

Det kommer frem i utredningen Bedre beskyttelse av barns utvikling, som ble overlevert til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mandag.

 

Som del av utredningen presenteres både ny og eldre forskning på forholdet mellom traumer i barndommen og lidelser som ADHD og rusmisbruk.

 

Et av vedleggene i utredningen er skrevet av psykolog Arne Blindheim, som har sett på ettervirkninger av traumatiserte hendelser i barndom og oppvekst.

 

- Det er ikke lenger et spørsmål om oppvekstvilkår kan ha negative konsekvenser for barn, men mer hvilke typer oppvekstvilkår som gir hvilke typer konsekvenser. Hvordan det går med barnet ser ut til å avhenge mer av foreldrene enn av barnet.

 

- Barn som er tidlig traumatisert kan ha en rekke ulike symptomer, som konsentrasjonsvansker og høy indre uro. Dette er sentrale symptomer i en ADHD-diagnose, skriver Blindheim

 

Utredningen kommer etter at regjeringen i fjor utnevnte et ekspertutvalg som skulle se nærmere på det biologiske prinsippet i barnevernet. Dette prinsippet går ut på at å vokse opp hos biologiske foreldre har en egenverdi for barnet.

 

Utvalget foreslår nå at et nytt prinsipp, barnets utviklingsstøttende tilknytning, skal ha forrang sammenlignet med det biologiske prinsippet.

 

Dette begrunnes blant annet med at mye forskning viser at en traumatisk barndom kan påvirke hjernen negativt.

 

Hjernen

Ifølge utredningen utvikler hjernen seg sakte, og det virker som den er mer plastisk jo yngre den er. Hjernen ser ut til å være ferdig modnet rundt 20 års alder. I praksis betyr det at jo yngre man er, jo større innvirkning har psykologiske erfaringer.

 

Forskning viser at hippocampus, et område i hjernen som tar seg av språk og hukommelse, er mindre hos traumatiserte personer enn hos gjennomsnittet i befolkningen.

En svekket hippocampus kan føre til at barn får redusert evnen til å overføre nye minner og hukommelsen blir redusert. Dette kan ha innvirkning på blant annet språk og erindring av i hvilken rekkefølge hendelser forekommer.

 

Angst kan gi celldød

Den vanligste reaksjonen på trusler er at kortisolnivået stiger. Forhøyet kortisolnivå over tid, kan føre til at celledød i viktige deler av hjernen. Langvarig traumatisering kan derimot senke kortisolnivået, noe som fører til en alvorligere tilstand, kroppslig og emosjonell nummenhet.

Barnet kan virke helt normalt, mens det egentlig er preget av nummenhet og undertrykte følelser.

 

Det er også gjennomført studier der en ser at ADHD er den hyppigst brukte diagnosen på seksuelt misbrukte barn, skriver Blindheim.

 

Traumatiserte barn har også ofte forhøyet grad av noradrenalin og dopamin. En tilstand som ofte gjør at barnet er preget av uro, irritabilitet, utålmodighet og hyperaktivitet. En kronisk høy utskillelse av disse stoffene øker blant annet risikoen for hjerte-kar sykdommer.

 

Store samfunnskostnader

I utredningen nevnes også en amerikansk studie som viser at traumatisering fra barndommen av gjennom voksenlivet koster samfunnet like mye som HIV og kreft til sammen, men at ressursene som blir satt inn er bare en hundredel.

 

- Til tross for de enorme menneskelige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene traumatisering har er det lite fokus på problemet. Det er svært lite fokus på oppvekstvilkår som er skadelig, sånn som vold, seksuelt misbruk og emosjonell omsorgsvikt.

 

- Individet klarer ikke selv å vedkjenne seg det som har skjedd, på samme måte ser vi at store deler av psykisk helsevern heller ikke klarer å ta omfanget av dette problemet inn over seg, og det gjelder kanskje også andre deler av samfunnet vårt, skriver Blindheim

 

Barnevernets barn

Blindheim trekker også frem en norsk undersøkelse som fulgte barn og unge som hadde vært klienter i barnevernet i perioden 1990 til 2005. I denne studien kom det frem at tidligere barnevernsbarn hadde mindre utdanning og lavere inntekt enn gjennomsnittet.

 

Barn som hadde vokst opp i fosterhjem hadde lengst utdannelse og høyest inntekt. Undersøkelsen viser også at det er færrest med vellykkede karrierer blant tidligere barneversbarn med adferdsproblemer og rusmisbruk som saksgrunnlag.

 

Forbyggende tiltak, som tidlig inngripen, synes å virke preventivt i forhold til å begå kriminelle handlinger senere i livet. Blindheim fremhever at den aller viktigste innsatsen må settes inn for å forhindre at barn blir utsatt for vold, misbruk og omsorgsvikt i barndommen.

 

- Alle forhold som kan virke beskyttende øker sannsynligheten for en positiv utvikling på tross av uheldige forhold kan forbedres og forsterkes, skriver han.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0

Leveregler

Du skal ikke plage andre,
du skal være grei og snill.
Og forøvrig kan du gjøre som du vil.

(Thorbjørn Egners "Kardemommeby")
"Å være forsiktig er bedre enn å be om unnskyldning"
(Engelsk ordtak)

"Det vi får bevisstgjort, kan vi ofte gjøre noe med.
Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss"
(Johnsen Gordon)
"Jeg ønsker å akseptere alle mine følelser, ikke fordi de er gode eller dårlige, riktige eller gale, men fordi de eksisterer og derfor er virkelige!"
(Karsten Isachsen)

"Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, får en gå til de stedene hvor den bor"
(Aksel Sandemose)