Welcome to Traumeverden.net

Dette er et diskusjonsforum for deg som strever med angst og angstrelaterte tilstander (PTSD og/eller ulike former for dissosiasjon) hovedsakelig etter traumer. Traumet kan skyldes en enkelt hendelse eller flere hendelser som barnog/eller voksen. Ingen traumer er for små. Det viktigste er hvordan du har det i dag etter hendelsen. Dette forumet er til for å gi og få støtte, dele erfaringer på godt og vondt, se at du ikke er alene m.m. Det kan også være godt å ha et sted hvor du kan dele din historie og dine tanker med andre. Vi oppfordrer medlemmer til å ha en "moralsk taushetsplikt" om hva andre medlemmer deler av seg og sitt.

Diskusjonsforumet er lukket og du må være innlogget for å få tilgang til kategoriene (se under). Vi håper du bidrar til en konstruktiv debatt og forholder deg til forumets regler.

På dette forumet finner du følgende hovedkategorier:

 

  1. Forum - Traumeverden.net: "Beskjeder fra admin (åpent forum)", "Tilbakemeldinger og Feilmeldinger"
  2. Om meg selv: "Presentasjon (obligatorisk)" og "Bli kjent med hverandre"
  3. Psyk. diskusjon: "Hva som helst", "Angst", "Dissosiasjon", "PTSD", "DID", "Hjelp - jeg er i ferd med å bli gal!", "Selvdestruktiv atferd", "Tanker og følelser" og "Litteratur og lenker"
  4. Generell diskusjon: "Ordet er fritt", "Mat, vekt og ernæring", "Fysisk helse/sykdom, livsstil og trening", Litteratur og poesi", "Vitser og moro!" og "Ønsker kontakt"
  5. Mitt private hjørne: "Dagbok" og "Dikt"

 

Vi har også et omfattende Informasjonsforum med mange artikler om angst, traumer, dissosiasjon, selvhjelp og terapi.
Vi tilbyr også Spørsmål og svar for gjester der du kan stille spørsmål uten å være medlem av forumet.

 

Velkommen skal du være akkurat slik du er!

 

 

Sign in to follow this  
Followers 0
Elli

Sosial angst: Piller eller psykologisk behandling

Sosial angst: Piller eller psykologisk behandling?

Hentet fra: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=301021&a=3

Sterk sosial angst – som også kalles sosial angstlidelse eller sosial fobi – oppleves som lammende, pinefull og forstyrrende. Særlig gjelder det frykten for å bli ydmyket eller skamfull dersom en skal si noe i forsamlinger. Sosial angst kan opptre under muntlig eksamen, i jobbintervju eller der en bare skal være sammen med andre.

Sosial angst viser seg også som forventningsangst som kan være så sterk at en lar være å delta i situasjoner en engster seg for. Dette kan medføre store omkostninger i form av avbrutt utdanning, reduserte karrieremuligheter, mer sosial ensomhet – og eventuelt depresjon. I julinummeret av Tidsskriftet beskriver Rigmor Mogård situasjonen til studenter med sterk angst for å snakke i forsamlinger, og et eget kurstilbud ved Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Det er først i de senere årene at man er blitt klar over hvor mange som har sosial angstlidelse. Flere grundige undersøkelser fra USA tyder på at 5–8 prosent av alle voksne av denne grunnen får redusert sin livskvalitet. De har ikke våget fortelle andre om plagene, fordi de synes det er flaut å være redd for å møte andre.

To behandlingsformer

Som for de fleste andre psykiske lidelser finnes det i dag to helt forskjellige, men virksomme behandlingsmetoder: medikamentell behandling og psykoterapi. Når det gjelder medikamentell behandling, benyttet man tidligere benzodiazepiner. Nå vet man at slike medikamenter bare gir kortvarig bedring, og kan skade i form av tilvenning og avhengighet. I de senere årene har man hatt større hell med å behandle sosial angst med antidepressiva, såkalt SSRI-medisin. Disse har i enkelte undersøkelser vist seg å virke mot sosial angst uten å gi tilvenning og avhengighet.

Når det gjelder psykologisk behandling, hersker det en utbredt oppfatning blant forskere om at kognitiv atferdsterapi har en klar positiv virkning på angststilstander, deriblant sosial angstlidelse. Denne behandlingsformen hjelper personene til å utfordre angsten gjennom endringer i atferds- og tankemønstre.

Hvilken er så mest effektiv av de to behandlingsformene? Dette spørsmålet er nylig undersøkt av en gruppe forskere i USA, og resultatene er publisert i det anerkjente tidsskriftet Archives of General Psychiatry.

Effektstudie

Først fant forskerne frem til 295 menn og kvinner med sterk sosial angst. Disse ble tilbudt å delta i en undersøkelse der de ved loddtrekning enten fikk piller eller terapi. Forsøkspersonene ble delt inn i fem grupper. Vi skal nøye oss med å gjøre rede for de tre mest interessante, nemlig de som i 14 uker fikk: 1) psykofarmaka, 2) psykoterapi og 3) psykofarmaka pluss terapi.

Da de 14 ukene var gått, sammenlignet man styrken av den sosiale angsten før og etter behandlingen. Dette ble gjort for hver enkelt person, og de som viste klare fremskritt ble plassert i kategorien «bedret». Prosenten av bedrede eller helbredede i de tre gruppene var henholdsvis pillegruppen 51 %, terapigruppen 52 %, og pille pluss terapi 54 %. Forskjellene var så små at de like godt kunne ha oppstått ved en tilfeldighet. Den umiddelbare konklusjonen er at moderne medikamentell behandling og psykologisk behandling virker like godt mot sosial angst, og at det er lite vunnet ved å benytte en kombinasjon av begge behandlingsformer. Men det var andre betydningsfulle forskjeller mellom de tre forsøksgruppene, med hensyn på frafall og bivirkninger.

I medikamentgruppen hadde 33 % de opprinnelige pasientene avsluttet behandlingen underveis på grunn av klager over bivirkninger. I terapigruppen var frafallet underveis bare 18 % – de fleste med den begrunnelse at de hadde det for travelt til å kunne fortsette å gå i terapi. I gruppen som hadde mottatt piller samt terapi var frafallet underveis også 33 %. Det viser seg altså – noe man også har funnet i andre undersøkelser – at pasienter oftere faller fra ved medikamentell enn ved psykologisk behandling.

Alle tre gruppene ble undersøkt med hensyn på forekomst av tre former for ubehag, nemlig søvnløshet, hodepine og kvalme som kunne vært fremkalt eller forverret av pillene i de to medikament-gruppene. Omlag halvparten i disse to gruppene klaget over søvnløshet, mens bare en syvdel klaget over dette i terapigruppen. I de to medikament-gruppene klagde en tredel over hodepine, mens dette gjaldt for en av 13 i terapigruppen. Og endelig var det ikke en eneste i terapigruppen som klaget over kvalme, mens slike klager forekom hos nesten hver femte i begge medikament-gruppene. Det kan således se ut til at selv om psykologisk behandling og behandling med psykofarmaka er like effektiv når det gjelder angstreduksjon, holder pasientene bedre ut i den psykologiske behandlingen, og de får færre fysiske bivirkninger.

Oppfølging

I tidligere undersøkelser har man funnet mer langvarig bedring av sosial angstlidelse ved psykoterapi enn ved medikamentell behandling. Men den undersøkelsen som vi har omtalt her er så ny at vi må vente noen år til for å se hvordan det går med de tre gruppene.

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0

Leveregler

Du skal ikke plage andre,
du skal være grei og snill.
Og forøvrig kan du gjøre som du vil.

(Thorbjørn Egners "Kardemommeby")
"Å være forsiktig er bedre enn å be om unnskyldning"
(Engelsk ordtak)

"Det vi får bevisstgjort, kan vi ofte gjøre noe med.
Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss"
(Johnsen Gordon)
"Jeg ønsker å akseptere alle mine følelser, ikke fordi de er gode eller dårlige, riktige eller gale, men fordi de eksisterer og derfor er virkelige!"
(Karsten Isachsen)

"Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, får en gå til de stedene hvor den bor"
(Aksel Sandemose)